Banner chinh (tet)

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 1 tại Dự án Khu nhà ở xã hội IEC (IEC Residences) tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 1 tại Dự án Khu nhà ở xã hội IEC (IEC Residences) tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.           

  Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 33/2020/CV-IEC ngày 19/03/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC báo cáo về danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 1 tại Dự án Khu nhà ở xã hội IEC (IEC Residences) tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng  đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 1 theo báo cáo của của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC  tại Văn bản số 33/2020/CV-IEC ngày 19/03/2020 và có 02 trường hợp trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;