Banner chính

Công bố bổ sung kết quả tiếp nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội đợt 6 Tòa A1.1, A1.2, A2 dự án Tổ hợp nhà xã hội và dịch vụ thương AZ Thăng Long có địa chỉ tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức TP Hà Nội

THÔNG BÁO

BỔ SUNG KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

Đợt 6 Tòa A1.1, A1.2, A2 dự án Tổ hợp nhà xã hội và dịch vụ thương AZ Thăng Long có địa chỉ tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức TP Hà Nội

                                  

      Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 77/2017/CV-BKTL ngày 19/12/2017 của Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long về việc công bố bổ sung kết quả tiếp nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội đợt 6 các Tòa A1.1; A1.2; A2 và đăng tải thông tin trên Website của Sở Xây dựng Hà Nội dự án Tổ hợp nhà ở xã hội dịch vụ thương mại AZ Thăng Long.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 18/9/2017 đến ngày 20/10/2017 (theo Văn bản số 25/2017/CV-BKTL ngày 11/9/2017 của Quý công ty).

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà đợt 6 các Tòa A1.1; A1.2; A2 và đăng tải thông tin trên Website của Sở Xây dựng Hà Nội dự án Tổ hợp nhà ở xã hội dịch vụ thương mại AZ Thăng Long nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách 04 khách hàng bổ sung mua nhà đợt 6 các Tòa A1.1; A1.2; A2 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại Văn bản số 77/2017/CV-BKTL ngày 19/12/2017 của Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục đính kèm).


Tin cùng chuyên mục
; ;