Banner chính

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án Nhà ở xã hội Rice City Sông Hồng tại lô đất có ký hiệu A1-5/NO1 thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng ký  ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án Nhà ở xã hội Rice City Sông Hồng tại lô đất có ký hiệu A1-5/NO1 thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.                              

                      

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 1346/2018/CV-BICVN của Công ty Cổ phần BIC Việt Nam báo cáo về danh sách khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 1 tại dự án Nhà ở xã hội Rice City Sông Hồng tại lô đất có ký hiệu A1-5/NO1 thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng thuê nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Phòng Phát triển đô thị -Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 289 khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án Nhà ở xã hội Rice City Sông Hồng tại lô đất có ký hiệu A1-5/NO1 thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội theo báo cáo của Công ty Cổ phần BIC Việt Nam tại Văn bản số 1346/2018/CV-BICVN và có 2 trường hợp trùng. (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
















; ;