Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 3 dự án Nhà ở xã hội lô đất 5.B2 tại Khu NOXH, nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng tại các lô đất 5.B2, 5.B3, 5.B4 và 5.B5 thuộc khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Hội, Đông Anh

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàngdự kiếnký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 3dự án Nhà ở xã hội  tại ô đất 5.B2 tại Khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

    

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số159/2018/CV-TL ngày 9/10/2018 của Công ty TNHH Thăng Long báo cáo về danh sách khách hàngdự kiếnký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội Đợt 3 Nhà ở xã hội tại lô đất 5.B2 thuộc dựán Khu tái định cưĐông Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua, thuê nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 35 khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 3theo báo cáo của Công ty TNHH Thăng Long  tại Văn bản số 159/2018/CV-TL ngày 9/10/2018 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;