Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, Đông Anh

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, Đông Anh, Thành phố Hà Nội.               

\

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 2241/HANDICO-VIGLACERA  ngày 14/09/2020 của Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera báo cáo danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Sau khi kiểm tra hồ sơ, Phòng Phát triển Đô thị xin báo cáo như sau:

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 theo báo cáo của Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera tại Văn bản số 2241/HANDICO-VIGLACERA  ngày 14/09/2020 và có có 01 trường hợp trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;