Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán NOXH đợt 3 và ký hợp đồng đặt cọc cho thuê NOXH đợt 3 tại Tòa N04 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 và danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 3 tại Tòa N04 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

    

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 60/2020/CV-BAC9 ngày 06/07/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9 báo cáo về danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 và danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội Đợt 3 tại Tòa N04 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 và danh sách  khách hàng dự kiến ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 3 theo báo cáo của của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9  tại Văn bản số 60/2020/CV-BAC 9 ngày 06/07/2020 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;