Banner chinh (tet)

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 10 dự án NƠXH lô đất 5.B2 tại Khu nhà ở xã hội, nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng tại các lô đất 5.B2, 5.B3, 5.B4 và 5.B5 thuộc khu TĐC Đông Hội, xã Đông Hội

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 10 dự án Nhà ở xã hội  tại ô đất 5.B2 tại Khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 245/2020/CV-TL ngày 07/10/2020 của Công ty TNHH Thăng Long báo cáo về danh sách khách hàng ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội Đợt 10 Nhà ở xã hội tại lô đất 5.B2 thuộc dự án Khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua, thuê nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách  khách hàng ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 10 theo báo cáo của Công ty TNHH Thăng Long  tại Văn bản số  245/2020/CV-TL ngày 07/10/2020 và không bị trùng.

 (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;