Banner chính

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 14 tại ô đất CC-1 KĐTM thuộc lô đất N1,N3 Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 14 tại ô đất CC-1 KĐTM thuộc lô đất N1+N3 Khu đô thị Quốc oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

                  

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số1310/2018CV/CEO ngày 08/10/2018 của Công ty cổ phần tập đoàn CEO báo cáo  về danh sách khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 14tại ô đất CC-1 KĐTM thuộc lô đất N1+N3 Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội (đợt 14).

Thực hiện kiểm tra đối tượng muanhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 15 khách hàng đủ điều kiện ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 14 Nhà ở xã hội tại ô đất CC-1 KĐTM thuộc lô đất N1+N3 Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội theo báo cáo của Công ty cổ phần tập đoàn CEO tại Văn bản số 1310/2018/CV-CEO ngày 8/10/2018 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;