Banner chính

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 Toà CT1 tại Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàngký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tại toà CT1 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông HN.

               

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số658/HP-KD ngày 19/11/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát báo cáo về danh sách khách hàngký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tại toà CT1 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng đăng ký muanhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 129 khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tại toà CT1 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát tại Văn bản số 658/HP-KD ngày 19/11/2018 và không bị trùng.

 (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;