Banner chính

Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng Hà Nội

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng (ngày 11/11/2016):


 
 
 

 

- Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng (ngày 24/5/2016):

 

- Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2016":

 


; ;