Banner chinh (tet)

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ XÂY DỰNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ XÂY DỰNG LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

     

          Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào thời điểm cán bộ, đảng viên của Ngành Xây dựng Hà Nội đang ra sức thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan Thành phố Hà Nội lần thứ XIII, Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Thủ đô. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan Thành phố Hà Nội. Thực hiện chủ đề Đại hội là “Phát huy truyền thống Ngành Xây dựng Hà Nội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng trong sạch vững mạnh gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

          Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng Hà Nội XIV, trong đó đã khẳng định trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; Đại hội cũng đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua.

         Đại hội đã xác định mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025 là lãnh đạo Đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của Đảng bộ được Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố giao. Tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy cơ quan, đẩy mạnh học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Duy trì nề nếp sinh hoạt và từng bước nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt đảng, xây dựng Đảng bộ cơ quan đoàn kết, trong sạch vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

         Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Báo cáo chính trị của Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng Hà Nội.

         Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, gồm  07  đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy cấp trên phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên đầu tiên

 


Tin cùng chuyên mục
; ;