Banner chính

Danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 1 tòa OXH1 tại lô B-XH, khu đô thị mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. (106 Trường hợp).

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÝ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 1 tòa OXH1

Tại Dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng.

                                 

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng là chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng (tên gọi tắt: Khu nhà ở Hưng Thịnh) đã thực hiện thông báo lên Sở Xây dựng Hà Nội về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 1 tòa OXH1 tại lô B-XH, khu đô thị mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 12/11/2016 đến ngày 12/12/2016

Ngày 15/12/2016 Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 05/2017/CV-KH ngày 06/02/2017 báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua bán nhà NOXH đợt 1 tòa OXH1 dự án NOXH kiến hưng, Thành phố Hà Nội .

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà đợt 1 tại dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng  ký Hợp đồng đợt 1 tòa OXH1 của dự án NOXH Kiến Hưng tại Văn bản số 05/2017/CV-KH ngày 06/02/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng. Để phòng Kế hoạch tổng hợp đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

+ Tổng số căn hộ mở bán đợt 1: 160 căn

+ Số lượng khách hàng  đăng ký mua: 106 hồ sơ .

( Danh sách tại Phụ lục file đính kèm)

+ Số lượng căn hộ  dự kiến còn lại đợt 1: 54 căn = 160 căn - 106 căn

***Giá bán, cho thuê NOXH dự kiến của Chủ đầu tư: ( Theo văn bản số 59/CV-KH  ngày 28/10/2016):

- Giá bán nhà ở xã hội (dự kiến) là: 13.245.545 đồng/m2 (Giá chưa bao gồm  thuế VAT và chi phí bảo trì).

- Giá cho thuê nhà ở xã hội (dự kiến) là: 60.065 đồng/m2/tháng (Giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí bảo trì).

- Giá bán nhà ở thương mại (dự kiến) là: 14.962.062 đồng/m2 (Giá chưa bao gồm  thuế VAT và chi phí bảo trì).

***Lưu ý : Chủ đầu tư tự kiểm tra rà soát hồ sơ đảm bảo đối tượng đúng qui định, giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội tại dự án phải được thẩm duyệt theo đúng trình tự qui định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, trước khi ký kết Hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội với khách hàng; đồng thời thực hiện các nội dung lưu ý của Sở Xây dựng tại thông báo tiếp nhận hồ sơ đợt 1 tòa OXH1 tại lô B-XH của dự án (đã đăng 30/10/2016) và tuân thủ qui định hiện hành; thực hiện theo đúng văn bản số 7082/SXD-PTN ngày 17/8/2016( đã đăng trên Website của Sở Xây dựng)./.


Tin cùng chuyên mục
; ;