Banner chính

Danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 của dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 2 ô đất C11-ODK4

tại ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã thực hiện thông báo lên Sở Xây dựng Hà Nội về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 2 và thuê nhà đợt 1 tại ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 14/4/2017 đến ngày 14/5/2017 (theo Văn bản số 48/2017/CV-NHS ngày 04/4/2017 của Quý công ty).

Ngày 02/06/2017 Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 103/2017/CV-ĐT ngày 02/6/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng dự kiến đăng ký mua nhà đợt 2 và thuê nhà đợt 1 NOXH tại ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 7/7/2017 Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 153/2017/CV-ĐT ngày 7/7/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua nhà NOXH đợt 2 tại ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà đợt 2 tại dự án nhà ở xã hội phường Yên Sở, quận Hoàng Mai nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng đăng ký đợt 2 tại ô đất C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội của dự án NOXH Yên Sở, Hoàng Mai tại Văn bản số 153/2017/CV-ĐT ngày 07/7/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NHS. Để phòng Kế hoạch tổng hợp đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

+ Số lượng khách hàng đăng ký mua: 274 hồ sơ ( bao gồm 110 hồ sơ đợt 2 và 164 hồ sơ đợt 1)

+ Số lượng căn hộ  dự kiến còn lại : 39 căn = 313 căn – 274 căn

 ( Danh sách tại Phụ lục file đính kèm)

***Giá bán, cho thuê NOXH: ( Theo văn bản số 742/SXD-KTXD  ngày 23/01/2017 của Sở Xây dựng Hà Nội):

  • Giá bán nhà ở xã hội (dự kiến) trung bình: 14.147.136 đồng/m2 (Chưa bao gồm thuế VAT và chi phí bảo trì).
  • Giá cho thuê nhà ở xã hội (dự kiến) trung bình: 64.831 đồng/m2/tháng (Chưa bao gồm thuế VAT và chi phí bảo trì).

Tin cùng chuyên mục
; ;