Banner chính

Danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 7 và đợt 7 bổ sung tại ô đất CC-1 tại lô đất N1,N3, KĐT Quốc oai, Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội (15 Trường hợp).

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ  KÝ HỢP ĐỒNG Ở XÃ HỘI ĐỢT 7 và ĐỢT 7 BỔ SUNG

Tại Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden.

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group) là chủ đầu tư dự án Xây dựng NOXH Bamboo Garden tại ô đất CC-1, khu đô thị mới thuộc các lô đất N1 + N3, Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội .

Ngày 13/02/2017, Công ty đã có Công văn số 1002/2017/CV-CEO báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng ký Hợp đồng NOXH Bamboo Garden đợt 7 và đợt 7 bổ sung dự án NOXH Bamboo Garden tại ô đất CC-1, KĐTM thuộc lô đất N1 + N3 KĐT Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội .

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà đợt 7 và đợt 7 bổ sung tại dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng đăng ký đợt 7 và đợt 7 bổ sung dự án NOXH Bamboo Garden tại Văn bản số 1002/2017/CV-CEO ngày 13/02/2017 của Công ty Cổ phần tập đoàn C.E.O. Để phòng Kế hoạch tổng hợp đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

+ Tổng số căn hộ mở bán: 297 căn

+ Số lượng khách hàng  ký Hợp đồng: 15 hồ sơ.

( Danh sách tại Phụ lục file đính kèm)

+ Số lượng căn hộ còn lại : 282 căn = 297 căn - 15 căn

+Giá bán nhà ở xã hội (tạm tính) là : 9.960.000 đồng/m2 (đã bao gồm VAT+ 2% Phí bảo trì)

+Giá cho thuê nhà ở xã hội (tạm tính) là : 48.000 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT+ Phí bảo trì).


Tin cùng chuyên mục
; ;