Banner chính

Danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua và văn bản thỏa thuận đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 3 tòa OXH2 tại dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng

THÔNG BÁO 

Danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua và Văn bản thỏa thuận đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 3 tòa OXH2 tại dự án  nhà ở xã hội Kiến Hưng tại  phường Kiến Hưng - quận Hà Đông .

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 128/2017/CV-KH ngày 20/12/2017 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng về danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua và Văn bản thỏa thuận đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt  3 tòa OXH2  dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội.

 Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Phòng Phát triển Đô thị đã kiểm tra Danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua và Văn bản đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 3 tòa OXH2 dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội tại Văn bản số 128/2017/CV-KH ngày 20/12/2017 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;