Banner chính

Danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 1 nhà 19T1, phường Kiến Hưng, phường quận Hà Đông, Hà Nội.

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 1 nhà 19T1 cho người thu nhập thấp

tại phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.

                                 

Công ty Cổ phần Vinaconex 21 là chủ đầu tư dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội (Hạng mục: Nhà 19T1 và Nhà 19T4) đã thực hiện thông báo lên Sở Xây dựng Hà Nội về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 1 tòa 19T1, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 05/5/2017 đến ngày 05/6/2017

Ngày 13/7/2017 Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 149/LD-BQLDA ngày 11/7/2017 báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng đăng ký mua bán nhà NOXH đợt 1 tòa 19T1 dự án NOXH kiến hưng, Thành phố Hà Nội .

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà đợt 1 tại dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng đăng ký đợt 1 tòa OXH1 của dự án NOXH Kiến Hưng tại Văn bản số 149/LD-BQLDA ngày 11/7/2017 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 để đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

+ Tổng số căn hộ mở bán đợt 1: 432 căn

+ Số lượng khách hàng  đăng ký mua 152 hồ sơ .

+151 hồ sơ đủ điều kiện không trùng lặp

+01 hồ sơ trùng lặp Sở Xây dựng đang xác minh(đã có văn bản gửi các chủ đầu tư dự án nhà xã hội liên quan để cung cấp hồ sơ 01 đối tượng)

( Danh sách tại Phụ lục file đính kèm)

+ Số lượng căn hộ  dự kiến còn lại đợt 1: 281 căn = 432 căn -151 căn

***Giá bán NOXH dự kiến của Chủ đầu tư:

- Giá bán nhà ở xã hội (dự kiến) là: 13.000.000 đồng/m2 (Giá chưa bao gồm  thuế VAT và chi phí bảo trì).

***Lưu ý : Chủ đầu tư tự kiểm tra rà soát hồ sơ đảm bảo đối tượng đúng qui định, giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội tại dự án phải được thẩm duyệt theo đúng trình tự qui định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, trước khi ký kết Hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội với khách hàng; tuân thủ qui định hiện hành; thực hiện theo đúng văn bản số 7082/SXD-PTN ngày 17/8/2016( đã đăng trên Website của Sở Xây dựng)./.


Tin cùng chuyên mục
; ;