Banner chính

Danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 11 tại Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc lô đất N1,N3, Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai

THÔNG BÁO

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DỰ KIẾN KÝ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 11

Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc lô đất N1+N3, Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội                          

                        

          Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 0812/2017/CV-CEO ngày 05/12/2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà NOXH đợt 11 tại Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc lô đất N1+N3, Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội (Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/10/2017 đến ngày 30/11/2017 theo Văn bản số 5310/2017/TB-CEO ngày 26/10/2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O).

       Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách 22 khách hàng dự kiến ký hợp đồng đợt 11 Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc lô đất N1+N3, Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội do Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O báo cáo tại Văn bản số 0812/2017/CV-CEO /CV-CEO 05/12/2017 và không bị trùng.(Danh sách tại phụ lục đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;