Banner chính

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tại dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tại dự án  xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại  phường Kiến Hưng - quận Hà Đông

                  

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 230CV/LD-BQLDA ngày 9/11/2017 của Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai - Công ty cổ phần Vinaconex 21 (đại diện là Công ty cổ phần Vinaconex 21) về danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội Đợt 2 nhà 19T1 thuộc dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại  phường Kiến Hưng - quận Hà Đông -  thành phố Hà Nội .

 Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hố trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Phòng Phát triển Đô thị đã kiểm tra Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội tạiVăn bản số 230CV/LD-BQLDA ngày 9/11/2017 của Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai - Công ty cổ phần Vinaconex 21 (đại diện là Công ty cổ phần Vinaconex 21) đợt 2 nhà 19T1 thuộc dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại  phường Kiến Hưng - quận Hà Đông -  thành phố Hà Nội và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;