Banner chính

Danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 5 các tòa A1.1; A1.2; A2 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long, thôn lai xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức Hà Nội.

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 5 các Tòa A1.1; A1.2; A2

tại  Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long.

                                               

     Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long là chủ đầu tư dự án Tổ hợp Nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long đã thực hiện thông báo lên Sở Xây dựng Hà Nội về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 5 các tòa A1.1; A1.2; A2 tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 20/05/2017 đến ngày 20/06/2017 (theo văn bản số 25/2017/CV/BKTL ngày 10/05/2017 của Quý công ty).

Ngày 4/7/2017 Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 39/2017/CV-BKTL ngày 28/6/2017 của Công ty TNHH Bánh Kẹo Thăng Long báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng của Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long có địa chỉ tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà đợt 5 các tòa A1.1; A1.2; A2 tại Tổ hợp Dự án NOXH và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng đăng ký đợt 5 các tòa A1.1; A1.2; A2 của dự án Tổ hợp NOXH và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại Văn bản số 39/2017/CV-BKTL ngày 28/6/2017 của Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long. Để phòng Kế hoạch tổng hợp đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

+ Tổng số căn hộ mở bán đợt 5:  424 căn

+ Số lượng khách hàng  đăng ký mua: 13 hồ sơ .

( Danh sách tại Phụ lục file đính kèm)

+ Số lượng căn hộ  dự kiến còn lại đợt 5: 411 căn =  424 căn - 13 căn

***Giá bán, cho thuê NOXH dự kiến của Chủ đầu tư: ( Theo văn bản số 4611/UBND-KT /CV-KH  ngày 06/07/2015 của UBND Thành phố Hà Nội):

- Giá bán nhà ở xã hội (dự kiến) là: 14.017.594 đồng/m2 (Giá chưa bao gồm  thuế VAT và chi phí bảo trì).

- Giá cho thuê nhà ở xã hội (dự kiến) là: 61.081 đồng/m2/tháng (Giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí bảo trì).


Tin cùng chuyên mục
; ;