Banner chính

Danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 5 Tòa CT4 dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông

THÔNG BÁO

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DỰ KIẾN KÝ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 5

Tòa CT4 Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông                       

                       

      Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 577/KD-HP ngày 07/12/2017 của Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà NOXH đợt 5 Tòa CT4 dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông (Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 18/9/2017 đến ngày 18/10/2017 theo Văn bản số 5310/2017/TB-CEO ngày 26/10/2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O).

       Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách 10 khách hàng dự kiến ký hợp đồng đợt 5 Tòa CT4 dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông do Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát báo cáo tại Văn bản số 577/KD-HP ngày 07/12/2017 và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;