Banner chính

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội đợt 4 tại Dự án Khu nhà ở xã hội ECOHOM2 – Lô đất B15-CT3- Bắc Cổ Nhuế Chèm

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội đợt 4 tại Dự án Khu nhà ở xã hội ECOHOM2 – Lô đất B15-CT3-  Bắc Cổ Nhuế Chèm.

                

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 620/2017/C1-PTDA ngày 16/11/2017 của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô báo cáo danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội ECOHOM2.

 Thực hiện kiểm tra đối tượng thuê nhà nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hố trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Phòng Phát triển Đô thị đã kiểm tra Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội đợt 4 Khu nhà ở xã hội ECOHOM2 – Lô đất B15-CT3-  Bắc Cổ Nhuế Chèm - quận Bắc Từ Liêm tại Văn bản số 620/2017/C1-PTDA ngày 16/11/2017 của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;