Banner chinh (tet)

Sở Xây dựng đôn đốc các đơn vị kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn Thành phố phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão.


Tin cùng chuyên mục
; ;