Banner chính

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo những cá nhân thi đạt sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 20/6/2017 đến nhận chứng chỉ.

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo những cá nhân thi đạt sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 20/6/2017, đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả , Sở Xây dựng để nhận chứng chỉ.

Khi đi mang theo giấy hẹn và giấy báo đạt kết quả. 


Tin cùng chuyên mục
; ;