Banner chính

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo những cá nhân thi đạt sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 25/7/2017 đến nhận chứng chỉ.

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo những cá nhân thi đạt sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 25/7/2017, đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Xây dựng để nhận chứng chỉ.

Khi đi mang theo giấy hẹn và giấy báo đạt kết quả. 


Tin cùng chuyên mục
; ;