Banner chính

Sở Xây dựng thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân
tham gia hoạt động xây dựng trong đó quy định về việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sở Xây dựng xin thông báo tới các cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề về thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch như sau:
Thời gian : 8h00 ngày 17/10/2017
Địa điểm: Phòng thực hành tin học - khoa CNTT Tầng 4 nhà thí nghiệm cổng sau trường Đại học Xây dựng
phố Trần Đại Nghĩa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 21/9/2017. Chi phí sát hạch: 450.000đ/lượt sát hạch
Để biết thêm thông tin, quý vị có thể tham khảo tại trang thông tin của Sở Xây dựng Hà Nội tại địa chỉ www.soxaydung.hanoi.gov.vn hoặc số điện thoại 024.39745214 - 0903433720


Tin cùng chuyên mục
; ;