Banner chính

Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn hướng dấn một số nội dung về lập, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng và áp dụng Quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

 Ngày 21/10/2016, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dấn một số nội dung về lập, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng và áp dụng Quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đến các cơ quan, đơn vị, các đối tượng hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường vuông – Bảo Tàng Hà Nội với sự tham gia của gần 650 người.

Đồng chí Đồng Phước An, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đồng Phước An - Phó Giám đốc Sở; đại điện Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, lãnh đạo các Sở, ban ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã; Phòng QLĐT, Ban QLDA quận, huyện, thị xã; Ban QLDA các Sở quản lý chuyên ngành và đại diện của các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố.


Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Đồng Phước An – Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị lần này trong việc cập nhật những quy định mới về công tác lập, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình và việc áp dung quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn có liên quan. Hội nghị cũng trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên nghành xây dựng cho đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời để các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ thông tin, đảm bảo tính thống nhất và khắc phục các hạn chế, sai sót nhằm tham mưu cho các Chủ đầu tư trong công tác tư vấn lập dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.


 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cùng các học viên phối hợp, trao đổi, giải đáp những vấn đề, những nội dung chưa thống nhất, chưa rõ trong thực tế quản lý và thực hiện chuyên môn nhằm thực hiện đúng pháp luật; giảng viên truyền đạt các nội dung, vấn đề nêu ra cần bám sát thực tiễn, phù hợp với đối tượng; giải thích, nhấn mạnh những điểm mới trong thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các Nghị định có liên quan trong công tác lập, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Hơn 100 câu hỏi đã được các học viên đưa ra đã được giải đáp nagy tại hội nghị.

Qua lớp tập huấn này sẽ giúp các học viên nâng cao nhận thức pháp luật về công tác lập, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình và việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong công tác thiết kế xây dựng công trình; triển khai thực hiện tốt chuyên môn và nghiệp vụ góp phần quản lý tốt hơn các hoạt động của ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố.

 


Tin cùng chuyên mục
; ;