Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tòa OXH2 tại lô B-XH, khu đô thị mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 2 tòa OXH2

tại lô B-XH, khu đô thị mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

 

 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng là chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng (tên gọi tắt: Khu nhà ở Hưng Thịnh) đã thực hiện thông báo lên Sở Xây dựng Hà Nội về việc tiếp nhận hồ sơ dự kiến ký Hợp đồng ở xã hội đợt 2 tòa OXH2 tại lô B-XH, khu đô thị mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 12/07/2017 đến ngày 12/08/2017

Ngày 18/08/2017 Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 85/2017/CV-KH ngày 12/08/2017 báo cáo danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tòa OXH2 dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà đợt 2 tại dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng đăng ký mua NOXH đợt 2 tòa OXH2 của dự án NOXH Kiến Hưng để đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

+Số lượng căn hộ mở bán: 53 căn hộ bán và 82 căn hộ cho thuê

+ Số lượng khách hàng  đăng ký mua: 50 hồ sơ mua và 5 hồ sơ thuê.

 ( Danh sách tại Phụ lục file đính kèm)

***Giá bán, cho thuê NOXH dự kiến của Chủ đầu tư: ( Theo văn bản số 4835/SXD-KTXD  ngày 07/6/2017):

- Giá bán nhà ở xã hội (dự kiến) là: 13.235.830 đồng/m2 (Giá đã bao gồm  thuế VAT và chưa có chi phí bảo trì).

- Giá cho thuê nhà ở xã hội (dự kiến) là: 63.012 đồng/m2/tháng (Giá đã bao gồm thuế VAT và chưa có chi phí bảo trì).

- Giá bán nhà ở thương mại (dự kiến) là: 14.962.062 đồng/m2 (Giá chưa bao gồm  thuế VAT và chi phí bảo trì).

***Lưu ý : Chủ đầu tư tự kiểm tra rà soát hồ sơ đảm bảo đối tượng đúng qui định, giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội tại dự án phải được thẩm duyệt theo đúng trình tự qui định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, trước khi ký kết Hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội với khách hàng; tuân thủ qui định hiện hành; thực hiện theo đúng văn bản số 7082/SXD-PTN ngày 17/8/2016( đã đăng trên Website của Sở Xây dựng)./.


Tin cùng chuyên mục
; ;