Banner chính

Thông báo Danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 9 tại ô đất CC-1 tại lô đất N1,N3, KĐT Quốc oai, Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 9 tại ô đất CC-1 thuộc KĐTM

tại lô đất  N1+N3, KĐT Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

              

               Công  ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group) là chủ đầu tư dự án Xây dựng NOXH Bamboo Garden tại ô đất CC-1, khu đô thị mới thuộc các lô đất N1 + N3, Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội . Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 29/05/2017 đến ngày 29/06/2017

Ngày 11/08/2017, Công ty đã có Công văn số 4208/2017/CV-CEO báo cáo Sở Xây dựng  danh sách khách hàng ký hợp đồng NOXH Bamboo Garden đợt 9 dự án NOXH Bamboo Garden tại ô đất CC-1, KĐTM thuộc lô đất N1 + N3 KĐT Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thaành phôố Hà Nội .

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà đợt 9 tại dự án nhà ở xã hội Quôốc Oai nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng đăng ký đợt 9 taại ô đâất CC-1 thuôộc KĐTM taại lô đâất N1+N3, KĐTM Quôốc Oai, huyêện Quôốc Oai, Haà Nôội tại Văn bản số 4208/2017/CV-CEO ngày 11/08/2017 của Công ty Cổ phần tâập đoaàn C.E.O.để đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

+ Tổng số căn hộ mở bán: 265 căn bán và 86 căn thuê

+ Số lượng khách hàng  đăng ký mua: 14 hồ sơ.

+ Số lượng khách hàng  đăng ký thuê: 0 hồ sơ.

( Danh saách taại Phuụ luục file điính keèm)

+ Số lượng căn hộ còn lại mua : 251 căn = 265 căn - 14 căn

+ Số lượng căn hộ còn lại thuê : 86 căn

+Giá bán nhà ở xã hội (taạm tiính) là : 9.960.000 đồng/m2 (đã bao gồm VAT+ 2% Phí bảo trì)

+Giá cho thuê nhà ở xã hội (tạm tính) là : 48.000 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT+ Phí bảo trì).


Tin cùng chuyên mục
; ;