Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng chấm dứt hợp đồng mua bán nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden, thuộc Khu đô thị mới tại lô đất N1,N3, KĐT Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng chấm dứt hợp đồng mua bán nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden, tại Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, KĐT Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội.

                  

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 0704/2018/CV-CEO ngày 6/4/2018 của Công ty Cổ phần tập đoàn CEO về danh sách khách hàng chấm dứt hợp đồng mua bán nhà ở xã hội Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden, tại Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, KĐT Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội do không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng.

Sở Xây dựng thông báo danh sách 02 khách hàng chấm dứt hợp đồng mua bán nhà ở xã hội Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden, tại Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, KĐT Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội do không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng theo đề nghị của Công ty Cổ phần tập đoàn CEO tại Văn bản số 0704/2018/CV-CEO ngày 6/4/2018 Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;