Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua lần 2 đợt 1 Dự án xây dựng nhà chung cư cao tầng CT2A (nhà ở xã hội) thuộc Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn, Long Biên

THÔNG BÁO 

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội lần 2 Đợt 1 Dự án xây dựng  nhà chung cư cao tầng CT2A (nhà ở xã hội) tại ô đất CT2 thuộc Dự án Khu nhà ở  Thạch Bàn, Long Biên,thành phố Hà Nội.

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số  1490/CV-TCT-SBĐS ngày 26/9/2018 của Tổng công ty ĐTPT Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng về việc xét hồ sơ mua  nhà ở xã hội Đợt 1 Dự án xây dựng nhà chung cư cao tầng CT2A Thạch Bàn (nhà ở xã hội) thuộc Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn, Long Biên và đề nghị kiểm tra danh sách 49 khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua lần 2 đợt 1.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; theo đề nghị của Tổng công ty  Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 1490/CV-TCT-SBĐS ngày 26/9/2018 Phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 46/49 khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua  nhà ở xã hội lần 2 đợt 1 Dự án  nêu trên và không bị trùng. 03 khách hàng còn lại chỉ sử dụng chứng minh thư quân đội (không có chứng minh thư nhân dân) đã được Tổng Công ty kiểm tra vàcam kết chưa được hưởng chế độ chính sách về nhà ở, đủ điều kiện  mua nhà ở xã hội tại Dự án.

 (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;