Banner chinh (tet)

Thông báo danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 1 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội CT2A Thạch Bàn, Long Biên thành phố Hà Nội

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 1 thuộc Dự án Khu nhà ở  xã hội CT2A Thạch Bàn, Long Biên, thành phố Hà Nội.

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 692/TCT-SBĐS ngày 16/5/2018của Tổng công ty ĐTPT Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng về danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội CT2A Thạch Bàn đợt 1 thuộcDự án Khu nhà ở  xã hội CT2A Thạch Bàn, Long Biên thành phố Hà Nội

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 92 khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua  nhà ở xã hội đợt 1 CT2A Thạch Bàn thuộcDự án Khu nhà ở  xã hội CT2A Thạch Bàn, Long Biên thành phố Hà Nội theo đề nghị của Tổng công ty ĐTPT Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
















; ;