Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 1 nhà 19T1 thuộc dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 1

nhà 19T1 thuộc dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại  phường Kiến Hưng - quận Hà Đông -  thành phố Hà Nội.

                        

        Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 199CV/LD-BQLDA ngày 27/9/2017 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 (đại diện cho liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai - Công ty cổ phần Vinaconex 21) báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng đăng ký mua bán nhà NOXH Đợt1 nhà 19T1 thuộc dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại  phường Kiến Hưng - quận Hà Đông -  thành phố Hà Nội (Thời gian nhận, kiểm tra và xét duyệt hồ sơ (bổ sung) từ ngày 05/5/2017 đến hết ngày 05/6/2017).

       Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách 118 khách hàng đăng ký đợt 1 nhà 19T1 thuộc dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại  phường Kiến Hưng - quận Hà Đông -  thành phố Hà Nội do Công ty cổ phần Vinaconex 21 báo cáo tại Văn bản số 199CV/LD-BQLDA ngày 27/9/2017. Để phòng Kế hoạch tổng hợp đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

- Tổng số căn hộ mở bán (Đợt 1) - Nhà 19T1: 432 căn bán.

+ Số lượng khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Đợt 1: 151 hồ sơ ( 01 hồ sơ tương đương với 01 căn hộ).

+ Số lượng khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 1:  118 hồ sơ ( 01 hồ sơ tương đương với 01 căn hộ).

 ( Danh sách tại Phụ lục đính kèm)

          - Giá bán căn hộ (Chủ đầu tư tạm tính): 01 m2 sử dụng căn hộ chưa bao gồm thuế VAT và 2% phí bảo trì là: 13.000.000 đồng. 


Tin cùng chuyên mục
; ;