Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 1 của dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN KHÁCH HÀNG KÝ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 1 ô đất C11-ODK4

tại ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

 

     Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã thực hiện thông báo lên Sở Xây dựng Hà Nội về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 1 tại ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 20/1/2017 đến ngày 28/2/2017 (theo Văn bản số 10/2017/CV-NHS ngày 17/1/2017 của Quý công ty).

Ngày 02/06/2017 Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 102/2017/CV-ĐT ngày 02/6/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng đăng ký mua bán nhà NOXH đợt 1 tại ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà đợt 1 tại dự án nhà ở xã hội phường Yên Sở, quận Hoàng Mai nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng đăng ký đợt 1 tại ô đất C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội của dự án NOXH Yên Sở, Hoàng Mai tại Văn bản số 102/2017/CV-ĐT ngày 02/6/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NHS. Để phòng Kế hoạch tổng hợp đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

+ Tổng số căn hộ mở bán đợt 1: 313 căn

+ Số lượng khách hàng  ký HĐ mua: 167 hồ sơ ( 01 hồ sơ tương đương với 01 căn hộ)

+ Số lượng khách hàng trùng lặp tại các Dự án khác: 04 hồ sơ ( 04 hồ sơ tương đương với 04 căn hộ).

Như vậy, danh sách khách hàng dự kiến để ký HĐ là 167 hồ sơ đủ điều kiện, còn lại 04 hồ sơ trùng lặp đang trong quá trình xác minh.

( Danh sách tại Phụ lục file đính kèm)

+ Số lượng căn hộ  dự kiến còn lại đợt 1: 146 căn = 313 căn -167 căn

***Giá bán, cho thuê NOXH: ( Theo văn bản số 742/SXD-KTXD  ngày 23/01/2017 của Sở Xây dựng Hà Nội):

  • Giá bán nhà ở xã hội (dự kiến) trung bình: 14.147.136 đồng/m2 (Chưa bao gồm thuế VAT và chi phí bảo trì).
  • Giá cho thuê nhà ở xã hội (dự kiến) trung bình: 64.831 đồng/m2/tháng (Chưa bao gồm thuế VAT và chi phí bảo trì).

Tin cùng chuyên mục
; ;