Banner chinh (tet)

Thông báo danh sách khách hàng ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội đợt 5 tòa OXH2 tại dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng - quận Hà Đông

THÔNG BÁO 

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 5 tòa OXH2 tại dự án  nhà ở xã hội Kiến Hưng tại  phường Kiến Hưng - quận Hà Đông .

                  

          Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 39A/2018/CV-KH ngày 14/5/2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng về danh sách khách hàng ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội đợt 5 tòa OXH2  dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội.

          Trước khi thực hiện ký Hợp đồng thuê đợt 5, Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng đã báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng đợt 5. Sở Xây dựng  đã  kiểm tra danh sách nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP. (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;