Banner chính

Thông báo kỳ thi sát hạch cho các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt I năm 2017.

THÔNG BÁO

Kỳ thi sát hạch cho các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt I năm 2017.

 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tịa cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ;

Căn cứ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND Thành phố Hà nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội ;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc câp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo  kỳ thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản đợt I

I. Thời gian và địa điểm tổ chức thi :

- Thời gian thi : 7h30’ ngày 4/7/2017 

- Địa điểm thi : Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thi – km số 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Kinh phí dự thi : 350.000đ/1 thí sinh, nộp tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - km số 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Kinh phí cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản : 200.000đ/1 chứng chỉ, nộp tại Sở Xây dựng – 52 Lê Đại Hành, Hà Nội khi nhận chứng chỉ Môi giới bất động sản.

II. Đối tượng và điều kiện dự thi :

  1. Các cá nhân đã nộp đầy đủ hồ sơ tại Sở Xây dựng Hà Nội trước ngày thi 5 ngày và nộp đầy đủ lệ phí thi.
  2. Các cá nhân không đạt kết quả của các đợt thi trước và nộp đầy đủ lệ phí thi đợt thi này.

II. Nội dung thi và thể thức thi :

1 Nội dung thi : (theo khoản 1 điều 6 của Thông tư 11/2015/TT-BXD)

Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung :

a. Phần kiến thức cơ sở, bao gồm : Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản ; Thị trường bất động sản ; Đầu tư bất động sản ; Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

b. Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm : Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản ; Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản ; Giải quyết tình huống trên thực tế.

2. Hình thức thi :

-  Phần kiến thức cơ sở : Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi : 45’

- Phần kiến thức chuyên môn : Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi : 45’

- Ngôn ngữ thi : sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo cho các cá nhân có nhu cầu được biết và thực hiện ./. 


Tin cùng chuyên mục
; ;