Banner chính

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung ứng dịch vụ quản lý vận hành khu nhà tái định cư NO16A, NO16B Thượng thanh, Long Biên, Hà Nội.

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu:Cung ứng dịch vụ quản lý vận hành khu nhà tái định cư NO16A, NO16B Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 


Bên mời thầu: Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở.

1. Tên gói thầu: Cung ứng dịch vụ quản lý vận hành khu nhà tái định cư NO16A, NO16B Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn;

- Giá gói thầu: 720.729.000 đồng;

  - Quy mô khu nhà: Khu nhà NO16A, NO16B có tổng cộng 152 căn hộ. Trong đó nhà NO16A có 1 tầng hầm để xe và 09 tầng nổi, 02 thang bộ, 02 thang thoát hiểm và 04 thang máy; Nhà NO16B có 1 tầng hầm để xe và 11 tầng nổi, 01 thang bộ, 01 thang thoát hiểm và 04 thang máy.

Các thông số cụ thể của khu nhà như sau :

TT

Hạng mục công trình

Đơn vị tính

Trong đó

Tổng

NO16A

NO16B

1

Diện tích xây dựng

m2

5.168

4.944

10.112

2

Tổng diện tích sàn XD (chưa tính hầm)

m2

13.138

11.150

24.288

3

Diện tích xây dựng tầng hầm

m2

2.635

2.543

5.178

4

Diện tích công cộng tầng 1

m2

1.550

1.279

2.829

5

Diện tích công cộng tầng 2

m2

1.594

1.298

2.892

6

Diện tích công cộng tầng 3

m2

1.594

1.298

2.892

7

Diện tích công cộng: hành lang tầng, cầu thang

m2

1.350

1.442

2.792

8

Diện tích tầng tum

m2

217,40

922

1.139,4

9

Số căn hộ

căn

72

80

152

10

Diện tích căn hộ (diện tích thông thủy)

m2

5.003,02

5.284

10.287,02

11

Số tầng cao

tầng

9

11

 

12

Diện tích vườn hoa, thảm cỏ 

m2

1.211

1.043

2.254

13

Số lượng cây xanh

cây

39

153

192

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

2. Nguồn vốn: Nguồn thu phí dịch vụ quản lý vận hành khu nhà.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09h00 ngày 12/9/2017 đến trước 09h30 ngày 25/9/2017.

6. Địa điểm phát hành HSMT:

  - Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở.

  - Địa chỉ      :  tầng 04 nhà C, Sở Xây dựng, 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.

  - Điện thoại : 024.39747246                          - Fax            : 024.39746261.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng.

8. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn);

- Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

9. Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 25/9/2017.

10. Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 25/9/2017./.


Tin cùng chuyên mục
; ;