Banner chính

Thông báo tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2016 theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016


Tin cùng chuyên mục
; ;