Banner chính

Thông báo tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen vào làm việc tại sở, cơ quan ngang Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016.


Tin cùng chuyên mục
; ;