Banner chính

Thông tin Người phát ngôn Sở Xây dựng

Thông tin Người phát ngôn Sở Xây dựng.

Căn cứ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-SXD ngày 15/11/2016 của Sở Xây dựng:

Người phát ngôn: Ông Lê Văn Dục.

Chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

Điện thoại: 084. 39747353

Email: levanduc_giamdoc_soxd@hanoi.gov.vn

Bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin báo chí: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Xây dựng Hà Nội

Điện thoại: 084 39764925

Email: pkhth_soxd@hanoi.gov.vn


Tin cùng chuyên mụcSở Xây dựng Hà Nội tổ chức Buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành Xây dựng Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành Xây dựng Hà Nội


; ;